Mijn favorieten

Aangesloten bij NVM

Deskundigheid en service zijn de drijfveren van Woltjer makelaardij, vandaar ook dat wij sinds 1986 lid zijn van de NVM.NVM

De Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM is de grootste Nederlandse brancheorganisatie op het gebied van de makelaardij en in management van onroerende goederen. Ruim 4000 leden zijn aangesloten bij de NVM. Al een eeuw lang is het doel van de NVM de behartiging van de collectieve en individuele belangen van de leden. In het belang van de professionele en particuliere gebruikers van onroerend goed heeft de NVM-organisatie tevens als doel het beroep van makelaar verder te professionaliseren. Dat wil zeggen dat:
 
- de makelaar zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld van pure verkoper naar adviseur op het gebied van onroerend goed;
- de vastgoedmanager zich heeft ontwikkeld van een technisch en administratief beheerder naar een professionele property manager
 
De NVM kent makelaars en vastgoeddeskundigen die gespecialiseerd zijn in Wonen, Bedrijfs Onroerend Goed, Vastgoedmanagement en Agrarisch Onroerend Goed. Om deze specialismen richting de markt en de consument duidelijker te maken, is de NVM sinds 1 januari 1998 gesplitst in een koepelorganisatie, de NVM en een marktorganisatie, die bestaat uit vier zelfstandige vakgroepen: NVM Wonen, NVM Bedrijfs Onroerend Goed, NVM Vastgoedmanagement en NVM Agrarisch Onroerend Goed.

Wat betekent de NVM voor u als klant/consument?
1. Een NVM-makelaar/vastgoeddeskundige vergroot zijn deskundigheid door verplichte scholingen en aanvullende opleidingen.

2. De NVM-makelaar/vastgoeddeskundige is aangesloten op het landelijke NVM-uitwisselingssysteem, waardoor hij en daardoor ook u inzicht heeft in vraag en aanbod op de markt.

3. U kunt met alle vragen over kopen, verkopen, prijzen en adressen rechtstreeks terecht bij de NVM-makelaar/vastgoeddeskundige of bij de NVM-afdeling consumentenzaken.

4. Een NVM-makelaar/vastgoeddeskundige is gebonden aan de NVM-erecode. Dat wil zeggen dat hij altijd de belangen van zijn opdrachtgever behartigt. Mocht u toch klachten hebben dan kunt u ook terecht bij de afdeling Consumentenzaken. Indien nodig is tevens een beroep mogelijk op de geschillencommissie of op tuchtrecht.